Jak se má moje české a slovenské čtenářstvo? Nelekejte se, že vás zanedbávám! To je pouze optický klam. Máte-li abstinenční příznaky a chybí-li vám nové články, nebo pokud se tu cítíte zahlceni množstvím anglických článků o něčem, co vás už dávno nezajímá, protože to máte přečtené, není nic snazšího, než si vlevo nahoře rozkliknout rubriku *Take That*CZ* a tam najdete přehledně všechny články v češtině a uvidíte, které jsou nejnovější. To zaprvé, a za druhé nikoho nezanedbávám! Tady je nový článek o červeném albu, včetně ukázek samozřejmě. (I když se omlouvám, že jsem vás nechala tak dlouho čekat. Je to k neuvěření, ale ano, v mém životě se stíhají dít i jiné věci než Take That. Takže jsem se mezitím zvládla například přestěhovat a začít znova chodit do školy. Do jiné školy.)


Progressed (2011) je červený bratříček od Progressu a nerozlučně k němu patří. Je na něm 8 písní a celkově vzato zní jako jakýsi přechodný stupeň mezi tím, co dělali TT4 a co Take That dělají teď. Stále jsou tam ty nové elektronické postupy, ale zároveň i ty víc "tradičnější" co do instrumentace i kompozice. Oproti Progressu působí trochu víc vyrovnaně, není například zdaleka tolik soustředěné na Roba. Když album vyšlo, trochu to vypadalo, jako by si po vydání Progressu uvědomili, že mají ještě několik pěkných kousků, které tam chyběly, a bylo by škoda je nepustit do světa. A to by rozhodně byla.

Varuji vás předem: v tracklistu není jediná píseň, kterou bych vám nechtěla pustit. Je vážně, VÁŽNĚ těžké vybrat jich jen pár. Takže ještě nevím, jak to nakonec dopadne. Také se předem omlouvám za silnou básnickou licenci při pokusu o překlad útržků některých textů.

Také znovu říkám, že není vždy snadné pochopit a vyložit význam těchto písní. Stále znova si uvědomuji, že u nových písní pochopení přichází jen pomalu a postupně, jak se postupně odhalují malé klenoty v textech... Nevím, jestli je to tím, že angličtina je můj druhý jazyk, ale prostě je to tak. Nicméně se do toho pustíme:

1. When We Were Young – Jak už jsem zmínila dříve, je to následující (resp. poslední) singl. A už k němu je i videoklip! Je velmi nostalgický, natočený na stadionu ve Wembley, prázdném po koncertě, plném odpadků,... černobílý starší bráška od Back For Good. Je více tradiční co do kompozice a instrumentace a je to jediný song na albu, kde zpívá hlavní hlas Rob. A teď, co mě nejvíc zaujalo ve slovech: je to o minulosti a o mládí... a nevyhnutelně mě to nutí vztahovat ta slova na moje mládí, na můj život teď... :) "Never knowing the cost of what we payed, letting someone else be strong" (Neznali jsme cenu toho, co platíme, nechávali jiné, aby byli silní) "and we burn the bridges we're crossing over just to see the firelight" (Pálili jsme mosty, jen abychom viděli světlo z ohně) "When we were young, we didn't know it wouldn't last" (Když jsme byli mladí, nevěděli jsme, že to nevydrží)

Slyšet jste ji mohli už v jednom z předchozích příspěvků. Máte-li zájem o to nové oficiální video (doporučuji!), najdete ho zde.

2. Man – elektrická věcička, velmi konzistentní s tím novým zvukem Progresu. Inspiruje k tanci! Je tam hodně slov a mluvící hlas je zastřený takovým efektem. Je tam tolik slov o člověku, a v hudbě je až cítit tíha a vážnost významu těch slov.

Chtěla jsem vám ho pustit, ale nenašla jsem na netu nic v ucházející kvalitě :(

3. Love Love – Tak to už jsem vám taky pouštěla v nějakém minulém článku, když to byla čerstvá novinka. Dále už se asi nedá nic dodat. Jen tančit ;)

4. The Day the Work Is Done – elektrická balada, zpívá Mark. Nejvíc se mi na ní líbí způsob, jakým hudba odpovídá rytmu a melodii slov. A v závěru pak s přidáním smyčců vrcholí krásným velkolepým zvukem.

5. Beautiful – Na můj vkus je refrén taková... melodie, která na vás příliš křičí, jak je „happy“. Bráním se, aby se mi líbila, ale je to zatraceně chytlavá písnička. Za tu dobu, co ji poslouchám u mě stále stoupá v oblibě. Zajímavý je kontrast mezi „šťastnou“, veselou hudbou a textem, který je vlastně o nejistotě...

6. Don't Say Goodbye – elektrická balada, zpívá Gary. Mistrovské dílo! Tohle je prostě to, v čem je Gary dobrý. Slova, kompozice, všechno je na tom dokonalé!

Don’t say goodbye to the World, until you’ve loved somebody, don’t say goodbye to the world, until you’ve lived like king and queens.“ (Neříkej světu sbohem, dokud jsi někoho nemiloval, neříkej sbohem, dokud jsi nežil jako král.) „Just listen to your heart, not the voices in your head. Forget how it made you feel, but don’t forget what was said. Tears are words that we can touch, when words only say so much. ....“ (Naslouchej svému srdci a ne hlasům v tvé hlavě. Zapomeň, jak ti z toho bylo, ale nezapomeň, co bylo řečeno. Slzy jsou slova, kterých se můžeme dotknout, když slova nedokážou říct tolik ...)

Našla jsem jedno krásné video, udělané fanynkou, a má to i kvalitní audio stopu, takže nemohu odolat a šup sem s ním:

7. Aliens - dancy dance tune! O čem to ale vlastně je? Význam to má a není to něco ve smyslu, že jsme všichni zelené příšerky odkudsi z vesmíru. „Alien“ může také znamenat „cizí, odlišný“. Odcizení... to je to, co v tom slyším. Trochu zoufalství nad chladem lidských srdcí... Nebo můžete být „alien“, protože jste příliš jiní, než lidé okolo vás. Cítíte, že nezapadáte, nepatříte tam, kde jste.... Ale „God loves the alien“. ... P.S. Hlavní hlas zpívá Howard! :)

I zde se mi podařilo vyštrachat video s dobrým zvukem, tak doufám, že ho nestáhnou!

8. Wonderful World – Nádherná, éterická... až nadpozemská! Začíná tak krásně: "What a wonderful world this is..." Ale vždycky mě rozesmálo, když se to dostalo k "It makes me want to kiss" To je ale rým... :D Tak teď už jsem si na to zvykla a víc se soustředím na jiná místa v textu. Např.: "Time was all we had but it was never ours to keep. Time can help you find the ground, then knock you of your feet. All those minutes get lost in time, one step forward, two steps behind. So before I think myself too deep, What a wonderful world this is." (Čas byl vše, co jsme měli, ale nikdy nebyl náš. Čas ti může pomoc se postavit a potom ti podrazí nohy. Všechny ty minuty ztracené v čase, jeden krok kupředu, dva kroky zpět... Tak dřív, než se ztratím v myšlenkách, Jak nádherný je tento svět!) A pak už ztratím v harmonii a snažím se oddělit od sebe ty hlasy a přijít na to, kdo zpívá, který part... :) „I’ve been spending time, I’ve been wasting time.“ (Trávím čas a plýtvám časem...) „There’s no time for us until we’re out of time.“ (Není pro nás žádný čas, dokud nám čas nedojde.) „We’re running out of time“ (Dochází nám čas.) A končí to zvukem tikajících hodin... Tak si to pěkně poslechněte:


Tak to by bylo :) Na závěr se ještě trochu vrátím ke zvuku těch „nových“ a „starých“ Take That. Oba mám moc ráda. Ta elektrika... elektrický beat, je hodně živý, plný energie a zvedá vás ze židle! Jako doslova! Probouzí ve mně konkrétní pohyby. Ale není to totéž, jako když hrají opravdové "obyčejné" nástroje: kytary, smyčce atd. Protože pravé nástroje se dotýkají vašeho srdce.

Na dalších článcích se pilně pracuje, ale zároveň se i pilně překládá ;)

Komentujte, prosím, jestli vás něco zaujalo :)

God save the Queen, God save Take That and God save all of you!