Vítejte zpět u mé pravidelné hudební revue :)) Nezdál se vám duben nějak delší než březen? Mně tedy ano. Ale opět jsem tady se svým výběrem melodií, abych vám trochu zvedla náladu. Pokud to už nedělá to jarně-letní počasí. Doufejme, že vydrží :) Tak, přestože moje dubnová hudební zkušenost byla značně ovlivněná mým vlastním zpíváním se sborem, obávám se, že nic z toho vám (zatím!) pustit nemůžu. Takže pro tentokrát se musíte spokojit s touhle směsicí starého a nového, starého a mladého... Přeji pěkný poslech :)

Welcome back to my monthly musical revue :)) Was it just me, or did April seem to take much longer than March? Anyway, here I am with some fine tunes and music videos to lighten up your days, in case the spring/summer weather wasn't doing that already. Fingers crossed it will last :) Now although much of my April musical experience was influenced by my own singing with the choir, I'm afraid I won't be able to play you any of that (yet!). So for now, you will have to be satisifed with this mixture of old and new and old and young... Hope you enjoy :)


Začněme s Velikonocemi, během kterých u nás doma vždycky posloucháme Jesus Christ Superstar. Bylo to po opravdu dlouhé době, co jsem ho slyšela, a potěšilo mně, že si ho stále pamatuji slovo od slova a taky mě stále ještě nutí do tance. A tak jsem se rozvzpomínala na dobu, kdy jsem na tuhle písničku už málem chystala předtančení pro naší třídu na gymnáziu. Došla jsem mimo jiné k tomu, že dnes bych tu choreografii udělala jinak a dal by se tam krásně smísit ten původní styl s moderními prvky. Ta hudba by to snesla, ba dokonce krásně akcentovala :) Tak tady je horlivý Šimon Zélótský, z klasického filmového zpracování.

Let's start with Easter. In my family we always listen to Jesus Christ Superstar sometime during Easter. It was after a very long time that I heard it and I was glad to find out I still remember it word for word, and that it still makes me want to dance. So I reminisced about the time I had almost put together a dance number to this song for our class in high school. Then I realized if I was doing it now, I would do the choreography differently, mixing the original style and some modern features. The music could handle it, or more, it would accent the fusion :) So here is the eager Simon Zealotes from the classic film adaptation.

Znáte to, jak někdy znovu objevíte něco, co jste znali už dřív, ale mezitím jste na to zapomněli? To je přesně tenhle případ. Kapela OK Go je po celém (youtube) světe známá svými bláznivě kreativními videoklipy točenými pokud možno na jeden záběr. Tohle je jeden z z mých obzvlášť oblíbených. A písnička samotná je taky hezká. Haf :) (Ještě poznamenám, že behind the scenes od tohohle klipu fakt stojí za to ;) You know how sometimes you rediscover something that you had known before, but have forgotten about it? This is exactly the case. OK Go are a band world wide famous (at least on youtube) for their crazily creative videos, usually shot in one take. This one I am particularly fond of. The song itself is also wuite nice. Woof :) (And let me just say, behind the scenes of this video is really worth watching ;)

Následující pínička... Nelekejte se a nečiňte mylné závěry. Nezamilovávám se do boy bandu. Vyspělejší "man bandy" mám mnohem radši ;) Ale tihle kluci jsou zřejmě noví Take That (alespoň se tak zdá, soudě podle miliónů šílejících -náctiletých fanynek), tak jsem si je chtěla trochu proklepnout. Pár jejich věcí jsem slyšela v rádiu a zatím se mi to docela líbí. Má to mladý a svěží zvuk. A nevypadají taky úplně špatně :P Tuhle písničku jsem vybrala hlavně kvůli videoklipu. Jsou na něm totiž dvě věci, které se mi líbí: 1) Jsou v něm fanynky kapely. To je prostě hezká věc, pro ty lidi. Teď jich spousta má hezkou vzpomínku, protože jsou ve videoklipu. Navíc to dodává takovou živou bezprostřední atmosféru. (*Musím podotknout, že nemám ráda fanynky, co ječí a omdlévají atd... Nemám ráda ten maniakální aspekt. Ono se totiž dá mít fakt hodně rád nějakou kapelu a chovat se (více méně) rozumně. Věřte mi, vím o čem mluvím.*) 2) Londýn! pro mě je Londýn hlavní postavou toho videa a proto je to jedna z nejhezčích věcí, které jsem poslední dobou viděla :))

One Direction - One Thing

Now the next song... Don't be alarmed and don't get me wrong. I am not falling for a boy band. I like man bands much better ;) But, as these guys are apparantely the new Take That (or at least it seems so, judging by the millions of manic teenage fans), I thought I might check them out. I have heard a few of their songs on the radio, and so far I like what I hear. It sounds young and fresh. And they're not bad to look at either :P Anyway, I've chosen this song mainly because of the video. There are two aspects of it that I really like: 1) it includes the fans of the band. That's just a nice thing to do. For the fans, I mean. Now a number of them have a nice memory, because they are in a music video. Plus it brings that immediate, natural and live atmophere. (*I feel I must point out that I do not like fans who scream and faint etc... I don't like the mania side of it. It is perfectly possible to really really like a band and act (more or less) sensibly. I know what I'm talking about.*) 2) London! to me London is like the main character of the video and that makes it one the most lovely things I've seen in quite a while :)) One Direction - One Thing

 

Tak jsme si dali něco mladého, veselého a barevného, a teď z jiného soudku: My Valentine, první vydaná písnička z nového alba Sira Paula McCartneyho. Je to melodie, která mi přijde nějak známá, povědomá, až jsem si nebyla jistá, jestli to není cover něčeho staršího. Ale zdá se, že ji skutečně napsal Paul McCartney. Asi je v tom prostě dobrej, v psaní písniček, z nichž máte pocit, že je vlastně znáte celý život. No a videoklip je pozoruhodný kousek! Důležité role tam v něm hrají Natalie Portman, Johnny Depp (ano, skutečně, nedělám si legraci) a znaková řeč. Velmi zajímavé a velmi dojemné. So we've had young, cheery and colourful. And now for something completely different: My Valentine, the first track that has been released from Sir Paul McCartney's new album. The tune feels very familiar, I wasn't quite sure, whether it's not a cover of something old. But apparantely it was written by Paul McCartney. I suppose he's just good at this: writing songs that make you feel like you've known them for all your life. And the music video is a remarkable piece! Featuring Natalie Portman, Johnny Depp (yes, really, I'm not joking) and sign language. Very interesting, very touching.

 

Tak jsem si plánovala, že dubnové vydání bude zaměřené na zajímavé videoklipy. Zatím to šlo, ale těsně před koncem měsíce na mě zaútočila tahle úžasná písnička, která se (dle mého názoru) do této sbírky až tolik nehodí. Neříkám, že je to špatný klip, to vůbec ne. Ale co do vizuální podoby pro mně není ničím zajímavý nebo zvláštní.  Písnička je ovšem úžasná! A prostě mě nenechá sedět, musím tancovat! Náhodou někdo nepotřebujete předtančení na ples nebo tak něco? :D Zpívá talentovaný Marcus Collins, který loni skončil druhý v X Factoru. Opět potvrzuje pravidlo, že těm, co nevyhrají, se obvykle daří velmi dobře. (To, že vaši loď řídí kapitán Barlow, asi taky pomáhá.) Tady je Mercy. So I was planning that this April issue could be focused on interesting music videos. So far so good. But just before the end of the month, I got hit by this smashing tune that (in my opinion) kind of breaks the rule. I'm not saying it's a bad video, not at all! But visually, it's not in any way remarkable or special for me. The song is pure gold though! And it makes me jump up and dance! Anybody needs a showcase number for a ball or something? :D It's the very talented Marcus Collins, last year's runner up of the X Factor and he only proves the rule that those who do not win usually do very good. (Well, having Captain Barlow steering your ship also helps, I suppose.) Here it is: Mercy.

 

Tak a je to :) Doufám, že se vám duben líbil. A můžete se těšit na další měsíc, protože už teď vám můžu říct, že se v něm ukáže další ze stránek mého hudebního vkusu... :) Tak zase příště, čtenáři a posluchači. There you go :) I hope you enjoyed April. And you can keep looking forward to next month, for I can already tell you that it will show yet another side of my musical taste... :) Until next time, readers and listeners.