Zdravím vás, hudby-milovní čtenáři! Slíbila jsem, že příští měsíc se polepším, no a podívejte, jak to dopadlo… Je to ostudné a trapné, s jakým zpožděním tohle publikuji, ale… lepší pozdě než nikdy. Omlouvám se za to nesmírné zdržení. Nebudu si vymýšlet žádné falešné výmluvy, vlastně nebudu vymýšlet žádné. Prosím za odpuštění a pochopení. Měla jsem všechny písničky nachystané už začátek července, ale pak jsem musela odjet na soustředění se sborem, než jsem stihla cokoli napsat. Takže to můžeme svést na léto! :) Tentokrát vám přináším ještě různorodější směs melodií, než kdy předtím! Tentokrát žádné žhavé novinky a čerstvé záležitosti (možná kromě jedné ;), právě naopak: uslyšíte skladby staré a ještě starší.

Hello and welcome, my dear music friendly readers! I promised you I'd be better next month and look what happened... It is shameful and embarrassing how late this post is being published, but… better late than never, right? I do apologize for the immense delay. I’m not going to make any false excuses; in fact I’m not going to make any excuses at all. I beg for your forgiveness and understaing. I had all the songs ready at the beginning of July, but then summer happened and I had to leave for a training camp with my choir before I could write anything. So, let's blame it on the summer, shall we? This time I'm bringing you an even more eclectic mix of tunes than before! I have no fresh and brand new singles for you (except maybe one ;), on the contrary: you will hear compositions old and even older.


Nicméně na začátek budete mít to potěšení poslechnout si nejnovější kousek tohoto měsíce (tj. června! pořád si musíte myslet, že tohle je červen ;), která je převelmi důležitá, neboť dámy a pánové, tato nahrávka obsahuje můj hlas. Ne tedy nijak zřetelně, ale nahrával to sbor, ve kterém zpívám. Byla to moje první zkušenost s nahráváním v opravdovém studiu :) Super exciting! Tahle píseň je hymnou Celostátního setkání mládeže, které bude/bylo v srpnu. Naše kapela je jedním ze souborů, který setkání doprovází, což je nesmírně vzrušující, ale také je to náročný úkol.

First however, you’ll have the pleasure of hearing the newest of this month’s (i.e. June! you need to keep in mind this is June ;) songs, which is ever so special, because ladies and gentlemen, the recording features my voice. Not distinctly, but it was my choir that did this. My first ever recording experience in a real studio :) Super exciting! The song is the anthem of… this sort of national meeting of Christian youth that happens in August. Our choir will be one of the groups accompanying the meeting, which is very exciting, but demanding as well! Anyway you must pardon that the lyrics are in Czech :P It’s hard to comprise the meaning into one sentence, so I’m not going to try. Maybe one day I’ll translate it for you. If you want, and if you’re lucky…

 

Jsem velmi vděčná za to, že mám talentované a vzdělané přátele, kteří mě udržují v kontaktu s klasickou hudbou. V červnu jsem byla na koncertě mé spolubydlící, která hraje na violoncello, a tam jsem se znovu setkala se skladbou, kterou jsem vždy měla velmi ráda: Vltava, druhá symfonická báseň z cyklu Má Vlast od Bedřicha Smetany. Miluju ji, protože zaprvé, je to prostě dokonalá skladba!!! zadruhé, je o mojí řece! Vltava je totiž moje nejoblíbenější řeka na světě. Znám ji tam, kde je to drobný a čerstvý potůček, v horách na jihu Čech, odkud pochází polovina mé krve a kde jsem trávila většinu prázdnin svého života. A znám ji odsud, z mého rodného města, Prahy, kde už vyrostla ve vznešenou a urozenou paní řeku :)) I feel so grateful for having talented and educated friends that keep me in touch with classical music. In June I went to a concert of my flat-mate who plays the cello and there I …. a piece that I had always been very fond of: Vltava (The Moldau), the second symphonic poem from the set My Country, composed by Bedrich Smetana. I’m pretty sure it must be internationally famous. I love this piece, because first, it is a brilliant composition!!! second, it’s about my river! The Moldau, you see, it’s my favourite river in the world. the river I know from were it’s a fresh and tiny bubbly stream, in the mountains of Southern Bohemia, the land where half of my blood comes from, the land where I’ve spent most of my summers so far. And I know it from here, Prague, my home town, where it has grown up into a noble and magnificent lady river :))

 

Jedna moje drahá kamarádka dostala zčista jasna práci na léto v Limericku a odjela do Irska… No a jak tak moje myšlenky odletěly s ní, moje mysl se vrátila pár let zpátky v hudebních vzpomínkách, do doby mojí „irské a keltské fáze“. A tak, jednoho velmi těžkého a dlouhého dne, po trochu osamělých a depresivních myšlenkách, jsem si pustila své nejoblíbenější album irských lidových písni, abych se ukolébala ke spánku. Dalo mi to pocit klidu, bezpečí a jistoty. Stejně jako tenkrát. Tady je jedna z těch písniček: Parting Glass, zpívá Sinead O’Connor.

Out of the blue a dear friend of mine got a summer job in Limerick and left for Ireland... And as my thoughts wandered off with her, my mind travelled a few years back in my musical memory, to the time of my "Irish and Celtic phase". So, on a very difficult and long day, after some lonely and depressing thoughts, I listened to my favourite album of Irish folk songs to lull myself to sleep. And it made me feel calm, safe and secure, just as it used to. Here's one of the songs: The Parting Glass, sung by Sinead O'Connor.

 

Jednou, bylo takové zasmušilé ráno a já jsem trčela v tramvaji kdesi ve městě. Bylo mi trochu smutno. Poslouchala jsem na mobilu rádio, přepínala různé stanice... až jsem narazila na tuhle písničku a ta mě přiměla se pozastavit. A taky usmát :) Verze, kterou jsem slyšela v rádiu byla sice jiná, poměrně nová, ale samozřejmě jsem poznala, že kompozice a styl té písně jsou mnohem starší, že nejspíš pochází z doby, které je mi hudbou velmi blízká. A tak to nakonec nebylo ani překvapení, když jsem si ji dohledala a zjistila, že původně ji svým tmavě sametovým hlasem nazpíval pan Nat King Cole :) So, there was this gloomy morning… I was stuck on a tram somewhere in the city, I was feeling a bit sad and I was listening to radio on my phone, browsing through different stations… And I ran into this song and it made my mind stop. and it made me Smile :) The version I heard on radio was a different, quite new one, but of course I recognized that the composition, the style of the song was much older, in fact from a period very close to my heart. In the end it was no surprise when I looked it up and found that it was originally sung by the dark velvet voice of Mr Nat King Cole :)

 

Koncem měsíce (pořád je řeč o červnu ;) jsem byla pár dní sama doma. A jak se to tak někdy stane, trochu mě přepadla deprese… Když to zkrátím, skončila jsem tím, že jsem vprostřed noci (asi tak ve 3 ráno) koukala na televizi, protože tam zrovna byl pořad o vzniku salsy. Myslela jsem, že trochu latinsko-americké hudby mě uklidní a odreaguje, abych nemyslela na různé věci... A zabralo to :) Inspirována noční hudební seancí jsem si další den našla svoje album Buena Vista Social Club a tady vám předkládám jeden z klenotů této nahrávky: Chan Chan. At the end of the month (still talking about June ;) I had been home alone for a couple of days. And as it happens sometimes, I had a bit of a depression episode… Long story short, I ended up watching television in the middle of the night (like 3 am), because there was a programme about the evolution of salsa music. I thought some nice latino music could calm me down and get my mind of things… which it did :) Inspired by my night music séance, I found my Buena Vista Social Club album on the following day and here I’m giving you one the gems from that record: Chan Chan.

 

Nevím jak vy, ale já myslím že červnové vydání se nakonec vylouplo velmi zajímavě, krom toho že velmi pozdě. Musím říct, že je to... pozoruhodně pomalé vydání. Pokud vám schází něco rychlejšího, nenechte si ujít červenec. Tam budou nějaké dobré pecky na párty!

Závěrečná zpráva zní: nezoufejte! Stále si dělám poznámky o zajímavých a důležitých písničkách, které mi projdou kolem uší, a můžu vás ujistit, že dříve nebo později... Dobře, možná později, si budete moct všechny ty články přečíst a písničky poslechnout. Těště se, jsou tam pěkné věci :) Tak ahoj příště :)

Don't know about you, but I think the June edition has turned out very interesting, apart from very late. It is a... remarkably slow edition, I must say. If you want something more up tempo, make sure you don't miss July. There'll be some nice party tracks for you!

So the final message is: do not dispare! I have been and I am taking notes on interesting and important songs that I hear, and I can assure you that sooner or later... Ok, maybe later, you will get to read all them articles and hear all them songs! There are some nice things coming up :) Until next time, byeee.