Myslíte na Vánoce? Zkuste to znova! :) Protože v Music Monthly je teď srpen a vy máte před sebou ještě měsíce na to, abyste sehnali všechny dárky, vypucovali domácnost a napekli dobrůtky :) Tak žádné vytáčky, tady máte srpen:

Thinking about Christmas? Think again! Because in Music Monthly it’s August and you’ve got months ahead of you to get all the presents, clean up the household and bake all the goodies :) Ok, no mucking about, here’s August for you:


Alex Clare: Too Close. Hned mě zaujala, když jsem ji slyšela v rádiu. Především proto, jak začleňuje prvky dubstepu, jako například „rytmické napětí mezi bicími a basovou linkou“ (sledujete to? jak si k tématu dělám výzkum? Wikipedia samozřejmě :) Mimo to, je písnička úžasně zazpívaná, s velkou kontrolou nad hlasem. Ani text není špatný. Až teď mi dochází, že v souvislostech mého života může mít tahle píseň mnohem větší význam, než jsem původně myslela. Líbí se mi ten rytmus, co mě nutí k pohybu. Prostě celkově je to skvělá věc! Mrkněte taky na „unplugged“ akustickou verzi, které je neméně dobrá.

Alex Clare: Too Close. When I heard it on the radio it immediately caught my attention. Mainly because of the interesting incorporation of dubstep features like the “rhythmical tension generated between the drum rhythm and the bassline” (see? I’m doing my research for this. Wikipedia of course :) More than that the vocal is brilliant, performed with great command of the voice. The lyrics are not bad either, only now I’m realizing the song might have more meaning in terms of my own life than I have previously thought. I like the move-provoking beat. Overall, great song! Check out the unplugged version as well, it’s just as good.

 

Když si balím věci na dlouhý výlet, obvykle u toho poslouchám hodně hudby – něco, co znám nazpaměť a můžu si zpívat. Zbavuje mě to stresu a balení je tak téměř snesitelné :D Co jsem poslouchala, když jsem se chystala na 2 týdny zpívání na CSM? Není to vlastně žádné překvapení: Take That. Tady je, jenom pro vás, Reach Out. Prostě proto, že má krásné poselství o šíření lásky mezi všemi. When I’m packing for a long trip, I usually listen to a lot of music – something that I know by heart and can sing along. It takes away the stress and makes the packing almost bearable :D What did I listen while packing for the 2 weeks of singing at the “CSM” ( = national meeting of catholic youth)? No surprise there really: Take That. Here’s Reach Out for you. Just because it has a great message of spreading love among everybody.

 

Jako ukázku mé letní hudební zkušenosti na CSM jsem vybrala písničku, která se nakonec ukázala být naším nejpopulárnějším kusem na tomto setkání. Naše velmi... osobité podání této písně si získalo přízeň publika. Toto video je ze samotného závěru setkání a zachycuje báječnou atmosféru celé událost: lásku, radost a pokoj! To represent my summer performing experience at the CSM (explained above and in about thousand other articles), I’ve chosen what proved to be our most popular song there. Our very … distinctive rendition of this song seemed to have struck a chord with the audience. This video is from the last day and captures the brilliant atmosphere of that event: love, joy and peace! (Just so you know what it’s about, the chorus for instance is about God’s omnipresent love.)

 

Nyní trochu zpomalíme a dáme si ještě jednu písničku v češtině. Bude to již dlouho existující folková skupina Spirituál Kvintet a písnička s názvem Pláč. Najdete ji na jejich nejnovějším albu, které vyšlo na jaře 2012, a je to asi jeden z mých nejoblíbenějších kousků této nahrávky. Ačkoli je těžké najít nějaké, které by se mi nelíbily. Až teď, když podrobně čtu booklet, jsem se dozvěděla, že se vlastně jedná o cover písničky „All My Trials“ (kterou nazpívali např. Joaz Baez nebo Peter, Paul & Mary). Zatímco originál je spíše ukolébavkou s velmi symbolickým významem, český text ho velmi prostým, ale krásným způsobem, proměnil v píseň o nešťastné lásce.

Slowing down a bit, I give you another song sung in Czech. The band is “Spirituál Kvintet” a long existing folk band. The song title I would translate as “Tears”. It’s on their most recent album, released in the spring of 2012, and it must be one of my favourite tracks from the record. Although it’s hard to find some I wouldn’t like. Only now, properly reading the booklet, I’m finding out that the song is in fact a cover version of “All My Trials” (famously performed e.g. by Joan Baez or Peter, Paul & Mary). While the original is a lullaby full of symbols, the Czech lyrics turned it into a sad love song, in a simple yet beautiful way.

 

 

Srpen zakončíme neméně smutnou písní, jako byla ta předchozí. Jmenuje se What Good Is Love (K čemu je láska) a pochází z televizního seriálu Britannia High (2008), jenž byl přirovnáván k High Schoul Musical apod. ... Ale ve skutečnosti je mnohem lepší, protože o umělecké škole a protože je britský :) Škoda, že neudělali víc než jednu řadu, moc se mi líbil. A byly tam dobré písničky! Čas od času se k tomu soundtracku vracím a tohle je jenom jeden z příkladů dobře napsané písničky, která je velmi dobře zazpívaná a doprovází ji dech beroucí choreografie. We’re finishing off August with an equally, if not more, sorrowful song. It’s called What Good Is Love and it comes from a TV series called Britannia High (2008), which has been compared to High School Musical and such… But it’s actually much better, because it’s about a performing arts school, and it’s British :) It’s shame it never got past season 1, I really enjoyed it. And it had good songs! I come back to the soundtrack every now and then. This is just one of the examples of a well written song that is very well sung and accompanied by a breathtaking dance routine.

 

Tak jak se vám líbí srpnové písničky? Zůstaňte s námi, září tady bude co nevidět :) a celý ten zbytek taky... Zdá se, že co do hudby nás čeká velmi akční závěr roku :)


P.S. Ne, vůbec není 10 minut po půlnoci na Boží hod vánoční.

How do you like the August tunes? Stay tuned for September coming up very soon, and all the rest of them… Seems like we’re going to have a very musical end of the year, aren’t we?

P.S. No, it's not 10 minuntes after midnight on Christmas Day, not at all.

Merry Christmas! xx