Věřte tomu nebo ne, ale další měsíc, kterým se budeme zabývat, je červenec! Ano, ten horký, rozpálený a prozářený měsíc, který se teď zdá být tak vzdálený. Ale řekla bych, že nám může jenom prospět, když si připomeneme trochu tepla a slunečního svitu a trochu se rozveselíme v pochmurné šedi začínající zimy.

Believe it or not, the next month we are dealing with is July! Yes, that hot, sizzling, bright and shiny month that seems so long and distant now. But I reckon it can only do us good if we recall a bit of sunlight and warmth and cheer up in the gloomy and grey days of the commencing winter.

 


Vzpomínáte si, jak jsem minule (vím, že už je to hoooodně dávno) zmiňovala „irskou a keltskou fázi“ svého hudebního vkusu? Následující dvě písně jsou s ní stále ještě dost propojené. A taky s dlouhými a prázdnými letními dny, kdy jsem neměla na práci nic lepšího než pokusit se přeorganizovat svůj pokoj. Našla jsem několik starých CD, která už jsem roky neposlouchala. Nic nedoprovodí tu fyzickou a psychickou námahu s uklízením pokoje tak, jako nějaká pěkná a známá hudba. A tak jsem znova vydala proti proudu řeky hudebních vzpomínek.

První je na řadě skupina Asonance, která hraje tradiční anglické a keltské písně a balady buď s novými anebo přeloženými texty v češtině. A dovolím si říct, že jsou v tom nadmíru dobří.

Remember last time (I know it was a loooong time ago ;), when I mentioned the “Irish and Celtic phase” of my musical taste? Well the next two tracks are still very much connected to that. And also to the empty and long summer days when I had nothing better to do than trying to reorganize my room. I found a bunch of old CDs that I haven’t listened to in ages. There is nothing like some nice and familiar music to accompany the physical and mental toil of tidying your room. And there I was taking a trip down the musical memory lane, once again.

First of these is a song by Asonance, a Czech musical ensemble that plays traditional old English and Celtic songs and ballads with new or translated lyrics in Czech. And let me say they do a brilliant job.

 

V podobném duchu: dovolte, abych vám představila Čechomor, skupinu která hraje lidové písně za našich krajů v poněkud rokovějších úpravách. Folk rock jak se patří! I když se mi zdá, že trochu ztratili ze své bývalé popularity, pro moji generaci stále hodně znamenají. Dokázali spoustu lidí znovu spojit s kořeny naší kultury. Písnička, kterou vám pustím se jmenuje Zločin a jako host v ní vystupuje irský zpěvák Iarla O’Lionaird. Ačkoli mám o trochu radši dvojjazyčnou verzi, která je na CD, nenašla jsem ji online, a tak se budeme muset spokojit s verzí zpívanou jen v irštině, což je neméně pěkná varianta :) Mám z toho radost, protože když si ji zpívám, aspoň tak využiju svůj 1 semestr, kdy jsem se ten jazyk učila 8) Ano, něco z toho dokonce zvládnu vyslovit :) :D On a much similar note: Let me introduce to you Čechomor, a band that plays old traditional songs from all over our country in a bit more rock arrangements. Folk rock at its best! To me it seems they’re not as popular as they used to be a couple of years ago, but they still mean a lot to my generation. They have reconnected a lot of people with the roots of our culture. This song that I give you is called “Crime” and was performed in partnership with an Irish singer Iarla O’Lionaird. Although I do prefer the bilingual version that is on the CD, I couldn’t find it online, so we will have to make do with the Irish Gaelic version :) Just as lovely, if you ask me. I’m glad, because when I sing along, I can make use of my 1 semester of learning that language 8) yes, I can actually pronounce some of that :) lol

 

Následující kousek už nemůže být víc odlišný od těch předchozích. Je to jedna z těch písní, co vás zastihnou nepřipravené a dřív, než si to uvědomíte, už skáčete na parketu a krev vám pulzuje do rytmu... Přesto, že při smyslech a za normálních okolností by se vám ta písnička vůbec nelíbila, možná byste si dokonce troufli na trochu povýšeného výsměchu. Takže jsem znovu na vlastní kůži pocítila důkaz, že nemůžete pohrdat nějakým hudebním stylem jenom proto, že je jiný než to, co se vám obvykle líbí. Nikdy nevíte... Možná, že se jednou něco stane a vy pochopíte všechny ty lidi, kteří by za něj dali ruku do ohně a kteří prostě tančí a tančí... Tato píseň je velmi zdařilá směs různých hudebních prvků od R&B, hip-hopu a house, až po trance a dubstep. Tady je Rihanna a Where Have You Been, ve vzpomínce na super úžasnou dance párty s pár lidmi ze sboru. shout out: DJ Verča :) This next track could not be more different from the previous ones. It’s one of those songs that catch you off guard and then before you know it, you find yourself jumping and bouncing, the heavy beat pulsing in your blood… Even though normally, on a sane occasion, you wouldn’t like the song at all, maybe you would even venture into a bit of condescending snigger. So, once again, I personally felt the proof that you cannot diss a certain style of music just because it’s different to what you usually like. You never know, maybe one day something will happen and you will understand all the people who vouch for it and just who keep dancing and dancing… The song is a crafty blend of different musical elements ranging from R&B, hip-hop and house to trance and dubstep. This is Rihanna: Where Have You Been. in remembrance of a super cool dance party with a few of my choir friends. shout out to DJ Verča :) 

 

O tomhle ani nemám moc co říct, jen že je to dobrá letní taneční pecka. Když ji posloucháte v polovině prosince a sedíte u toho za stolem, není to nic moc. Je mnohem lepší, když je horký a upocený červenec a vy jste na parketu. Pak má mnohem víc energie :) Calvin Harris feat. Neo: Let's Go Not much to say about this except it is a good summer dance tune. If you listen to it in the middle of December, sitting behind your desk, there’s not much to it. It’s much better when it’s hot and sweaty July and you’re on the dance floor. So much more energetic :) Calvin Harris feat. Neo: Let's Go

 

A to nejlepší jsem si nechala nakonec. Medley z alba Abbey Road. Nemusím říkat od koho to je, že ne? Jednou večer jsem zaslechla kousek v rádiu a jako správný Beatlemaniak jsem věděla, že by se správně neměla hrát jen jedna písnička, když to ve skutečnosti je 16ti minutové medley plné nádhery... úplné hudební nebe! Je to jedna z těch kouzelných věcí: když zavřu oči a jenom poslouchám, zapomenu na všechno a na všechny.  Znám ho už od malička, znám přechody z jedné písničky do druhé, znám sóla, znám harmonie... není tam nic, co by mě mohlo překvapit. A přesto si užívám každou vteřinu!!! Nebudu to tady nijak rozebírat nebo analyzovat. Daly by se o tom psát knihy a jsem si jistá, že někdo už je napsal. Prostě si to poslechněte, ano? :) And… I saved the best for the last. The Medley from the album Abbey Road. I don’t have to name the interpret, do I? I heard a bit of on the radio one evening and of course, being the Beatlemaniac that I am, I knew it was very improper to play just one song, when it is in fact a 16 minute medley of loveliness and pure musical heaven! It’s one of those magical things: If you close your eyes, lay back and listen, it makes you forget everything and everyone. I’ve known it since I was a little kid, I know the transitions from one song to the next, I know the solos, the harmonies, there’s nothing that can surprise me… But I still enjoy every second of it!!! Now, I won’t get into analyzing the track or anything. Books could be written about it, and I’m pretty sure they have been. Just listen to it, guys, will you? :)

 

Tak to by bylo. Červenec konečně za námi. Musím se znovu omluvit za to, jak se tento projekt poněkud rozsypal v druhé polovině roku. Doufám, že i tak se vám některé písničky líbily. Držte mi, prosím, palce, abych zvládla všechny ty chybějící články dohnat do konce roku. Písničky jsou vybrané a jsou tam některé moc pěkné a zajímavé kousky... Akorát by byly bývaly o moc zajímavější, kdybych ty playlisty zveřejnila v jejich aktuální čas. That’s that. July is finally over and done with. Again, I have to apologize for how this project of mine fell apart in the second half of the year. I hope you like some of the tracks anyway. Please, wish me luck to catch up on the missing articles before the year ends. All the songs are chosen, and there some very nice and interesting tracks there… Only they would have been much more interesting if I actually published the playlists when they were meant to be.