God Save the Dancing Queen

> blog na druhé koleji <

rubrika Slovo života


Slovo života - prosinec 2010: "Vždyť u Boha není nic nemožného." (Lk 1,37)

„Vždyť u Boha není nic nemožného.“ (Lk 1,37)

Slovo života - listopad 2010

Aby se mi blog nezvrhl v čistě světskou, ba přímo popovou záležitost... Slovo života na tento měsíc:

Slovo života - říjen 2009

„Vytrvalostí zachráníte svou duši.“ (Lk 21,19) Slovo „vytrvalost“ je překlad původního řeckého slova, které má však širší význam: vedle vytrvalosti zahrnuje také trpělivost, stálost, pevnost a důvěru. Vytrvalost je potřebná, ba nezbytná v utrpení,…

Slovo života - září 2009

„Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“ (Mt 6,33) Celé evangelium je revolucí. Ani jedno Kristovo slovo se nepodobá lidskému způsobu vyjadřování. Poslechni si toto: „Nejprve tedy hledejte Boží…

Slovo života - červen 2009

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.“ (Jan 15,5) /1Představ si větev odlomenou od kmene. Nemá budoucnost, nemá žádnou šanci, neponese plody, uschne a bude…

Slovo života - červenec 2008

„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“ (Mt 7,12) Zakusili jste někdy žízeň po nekonečnu? Pocítili jste někdy ve svém srdci vroucí touhu obejmout nekonečno? Nebo jste se snad někdy…

Slovo života - červen 2008

&quot; Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm.&quot; (1 Jan 3,24)Má-li člověk někoho rád, chce být stále s milovanou osobou. Přání Boha, který je Láska, je stejné. Stvořil nás, abychom se s ním mohli setkat, a my nezažijeme plnou…

Slovo života - květen 2008

„Kde je Duch Páně, tam je svoboda.“ (2 Kor 3,17) Apoštol Pavel píše křesťanům města Korintu, kteří jsou mu zvláště drazí. V letech 50 až 52 n. l. mezi nimi prožil téměř dva roky. Zaséval tam Boží slovo a kladl základy křesťanského společenství jako…

Slovo života - duben 2008

&quot;Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.&quot; (Iz 32,17) „Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa.“ Takto začíná text, z něhož je vzato Slovo života tohoto měsíce. Prorok…

Slovo života - březen 2008

„Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo.“ (Jan 4,34) Máme před sebou nádherné Ježíšovo slovo, které si určitým způsobem může pro sebe opakovat každý křesťan, a – žije-li podle něho – může na svaté cestě života dojít…